طراحی، خرید و اجرای خطوط انتقال نیرو تا سطح ولتاژ 400 کیلو ولت توسط پرسنل مجرب این شرکت انجام می پذیرد.

این شرکت با همکاری شرکت های معتبر خارجی آمادگی اجرای خطوط انتقال نیرو از طریق تامین مالی خارجی (فاینانس) را نیز داراست.