این شرکت با هدف تامین بخشی از نیاز های کشور در زمینه طراحی و مونتاژ و تست تابلو های حفاظت و کنترل، LV AC/DC

PLC ،AVR و …به این زمینه وارد شد با تکیه بر تلاش و تخصص پرسنل جایگاه ویژه ای در این بخش صنعت یافته است.


. . . photo_2016-01-24_16-22-07